TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc VHVL (hệ tại chức cũ) đối với ngành đúng và ngành gần với ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực thiên hướng kỹ thuật Ô tô.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

Thi đầu vào: 1 năm tổ chức thi 2 lần, thường tổ chức thi vào tháng 4-5 và tháng 9-10.

Nhận hồ sơ dự tuyển và học bổ sung đối với học viên ngành gần: thường xuyên nhận hồ sơ trực tuyển và liên hệ trực tuyến để nhận được những tư vấn.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 10-15 học viên.

Cấp học bổng bán phần và toàn phần: dành cho Học viên trong nước và quốc tế (Học viên liên hệ trực tiếp để nhận được những hướng dẫn).

Chỉ tiêu tuyển sinh: 10-15 học viên.

Hình thức học: Thuận lợi cho cả những người đi làm.

......................................................................................................................................

Học bổng của KTOT-TNUT: MỞ RỘNG CƠ HỘI HỌC SAU ĐẠI HỌC TẠI KTOT-TNUT

Học viên thi đỗ, khoa sẽ tổ chức phỏng vấn những học viên có nhu cầu nhận học bổng KTOT-TNUT với số lượng không hạn chế, một trong các loại hình học bổng sau:

1. Cấp học phí toàn phần và sinh hoạt phí: 2 triệu VNĐ/tháng. 

2. Cấp học phí toàn phần.

3. Cấp học phí bán phần.

4. Các học bổng khác.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN TẠI MÔI TRƯỜNG KTOT-TNUT

 

0962649581