TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

- Mã trường: DTK       

- Mã ngành: 7510205

- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Phương thức xét tuyển

1. Xét tuyển thẳng (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Hướng dẫn Xét tuyển học bạ PTTH 

Tổ hợp xét tuyển: A00- Toán, Lý, Hóa; A01- Toán, Lý, Anh; D01- Ngữ văn,Tiếng Anh,Toán; D07- Toán, Hóa Học, Tiếng Anh.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT 2022

Tổ hợp xét tuyển: A00- Toán, Lý, Hóa; A01- Toán, Lý, Anh; D01- Ngữ văn,Tiếng Anh,Toán; D07- Toán, Hóa Học, Tiếng Anh.

Thời gian đào tạo: 4,0-4,5 năm

Các bạn có thế lựa chọn 04 chuyên ngành để học như Công nghệ ô tô, công nghệ cơ điện tử ô tô, công nghệ ô tô điện và ô tô lai 

Chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực sâu khoa học và công nghệ ô tô, công nghệ cơ điện tử ô tô, công nghệ ô tô điện-ô tô lai, và công nghệ nhiệt lạnh. Thiên hướng ứng dụng về thực hành thực tế trong lĩnh vực cố vấn dịch vụ ô tô.

 NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

- Mã trường: DTK

- Mã ngành: 7520116

- Tên trường: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

1. Xét tuyển thẳng (theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Xét tuyển học bạ:

Tổ hợp xét tuyển: A00- Toán, Lý, Hóa; A01- Toán, Lý, Anh; D01- Ngữ văn,Tiếng Anh,Toán; D07- Toán, Hóa Học, Tiếng Anh.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT 2020

Tổ hợp xét tuyển: D01- Ngữ văn,Tiếng Anh,Toán; A16- Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn; D90-Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

- Thời gian đào tạo 4-4,5 năm.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô) trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng. Thiên hướng ứng dụng về thực hành thực tế trong lĩnh vực thiết kế ô tô trên máy tính CAD/CAE/CAM/CNC.

 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TNUT & KTOT

 

0962649581