Tuyển sinh Văn bằng 2 - Liên thông

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ÔTÔ

Đối tượng tuyển:
Đối tượng học đại học văn bằng 2: Những người có bằng tốt nghiệp đại học bằng 1 hệ chính quy hoặc VHVL (hệ tại chức) đối với tất cả các chuyên ngành.
Đối tượng học Liên thông từ cao đăng lên đại học: Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với tất cả các chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 1,0-2,0 năm.
Bằng đại học cấp: Hệ chính quy.
Thi đầu vào: 1 năm tổ chức thi 2 lần theo kế hoạch của Nhà trường. 
Nhận hồ sơ học và học dự thính: thường xuyên nhận hồ sơ trực tuyến và liên hệ trực tuyến để nhận được những tư vấn.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên.
Hình thức học: Thuận lợi cho cả những người đi làm.

 NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Đối tượng tuyển:
Đối tượng học đại học văn bằng 2: Những người có bằng tốt nghiệp đại học bằng 1 hệ chính quy hoặc VHVL (hệ tại chức) đối với tất cả các chuyên ngành.
Đối tượng học Liên thông từ cao đăng lên đại học: Những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao đẳng nghề đối với tất cả các chuyên ngành.
Thời gian đào tạo: 1,5-2,5 năm.
Bằng đại học cấp: Hệ chính quy.
Thi đầu vào: 1 năm tổ chức thi 2 lần theo kế hoạch của Nhà trường.
Nhận hồ sơ học và học dự thính: thường xuyên nhận hồ sơ trực tuyến và liên hệ trực tuyến để nhận được những tư vấn.
Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên.
Hình thức học: Thuận lợi cho cả những người đi làm.

  NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA SV ĐH VB2 - LIÊN THÔNG TẠI MÔI TRƯỜNG KTOT-TNUT

 

0962649581