ĐĂNG KÝ TƯ VẤN, NHẬN THÔNG TIN TUYỂN SINH

Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy Động lực

Thông tin liên hệ: Lê Văn Quỳnh.

Tel: 0962649581 - 0917083522

E-mail: ktot@tnut.edu.vn

0962649581